මුල් HP0 ඉන්ධන පොම්ප පීඩන පාලන කපාටය 094040-0150 094040-0081

කෙටි විස්තරය:

නිෂ්පාදන නම: PCV

ආදර්ශ අංකය: 094040-0150 094040-0081

ආරම්භක රට: ජපානය

වෙළඳ නාමය: ඩෙන්සෝ

යෙදුම: HP0 ඉන්ධන පොම්පය


නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ටැග්

නිෂ්පාදන නම: PCV

ආදර්ශ අංකය: 094040-0150 094040-0081

ආරම්භක රට: ජපානය

වෙළඳ නාමය: ඩෙන්සෝ

යෙදුම: HP0 ඉන්ධන පොම්පය


  • කලින්:
  • ඊළඟ: