ඩෙල්ෆි අව්‍යාජ ඉන්ධන ඉන්ජෙක්ටර් පාලක කපාට ඇක්ටිව් සොලෙනොයිඩ් කපාටය 7206-0379

කෙටි විස්තරය:

1. නිෂ්පාදන නම: පොදු දුම්රිය කපාටය 7206-0379

2. ආදර්ශ අංකය: 7206-0379

3. වෙළඳ නාමය: මුල් සහ නව

4. සාදන ලද්දේ: එක්සත් රාජධානිය

5. අයදුම්පත: Volvo BEBE4C01101 20363749 20440388 3803654 85000071


නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ටැග්

1. නිෂ්පාදන නම: පොදු දුම්රිය කපාටය 7206-0379

2. ආදර්ශ අංකය: 7206-0379

3. වෙළඳ නාමය: මුල් සහ නව

4. සාදන ලද්දේ: එක්සත් රාජධානිය

5. අයදුම්පත: Volvo BEBE4C01101 20363749 20440388 3803654 85000071


  • කලින්:
  • ඊළඟ: